Sự khác biệt giữa URL và URI

Thuật ngữ URI và URL thường được sử dụng thay thế cho nhau, nhưng chúng không hoàn toàn giống nhau. URL là một loại URI cụ thể cung cấp vị trí/phương thức truy cập.

URL (Uniform Resource Locator)

URL (Uniform Resource Locator) thường được định nghĩa là một chuỗi ký tự dẫn đến một địa chỉ. Đây là một cách được sử dụng rất phổ biến để định vị tài nguyên trên web. Nó cung cấp một cách để truy xuất vị trí thực, bằng cách mô tả vị trí mạng hoặc cơ chế truy cập chính.

Giao thức mô tả trong URL được sử dụng để truy xuất tài nguyên và tên tài nguyên. URL chứa http/https ở đầu nếu đó là tài nguyên thuộc loại web. Tương tự, URL sẽ bắt đầu bằng ftp nếu tài nguyên là file và bằng mailto nếu tài nguyên là địa chỉ email. Cú pháp của một URL được hiển thị bên dưới trong đó phần chính được sử dụng cho giao thức và phần còn lại được sử dụng cho tài nguyên, bao gồm tên trang web hoặc tên chương trình.

https://anphong.com.vn/su-khac-biet-giua-url-va-uri/

Ở đây, tên miền mô tả máy chủ (web service) và tên chương trình (đường dẫn đến thư mục và file trên máy chủ).

URI (Uniform Resource Identifier)

Tương tự như URL, URI (Uniform Resource Identifier) cũng là một chuỗi ký tự xác định một tài nguyên trên web bằng cách sử dụng vị trí, tên hoặc cả hai yếu tố này. Nó cho phép việc xác định đồng nhất các tài nguyên. URI cũng được nhóm lại dưới dạng một locator (phần định vị), tên hoặc cả hai điều này (cho thấy nó có thể mô tả một URL, URN hoặc cả hai). Từ “identifier” trong URI đề cập đến các tài nguyên, bất kể kỹ thuật nào được sử dụng.

Phần “UR” trong URI giống như trong URL, trong đó một giao thức được sử dụng để chỉ định phương thức truy cập tài nguyên và tên tài nguyên được trình bày thêm trong URL. URL có thể là một loại URI không liên tục. URN (Uniform Resource Name) cần đảm bảo là duy nhất và có phạm vi toàn cầu.

Sự khác biệt giữa URL và URI

URL

  • URL được sử dụng để mô tả đặc điểm của một mục.
  • URL liên kết một trang web, một thành phần của trang web hoặc một chương trình trên một trang web với sự trợ giúp của việc truy cập các phương pháp như giao thức.
  • URL cung cấp thông tin chi tiết về loại giao thức sẽ được sử dụng.
  • URL là một loại URI.

URI

  • URI cung cấp một kỹ thuật để xác định danh tính của một mục.
  • URI được sử dụng để phân biệt tài nguyên này với tài nguyên khác bất kể phương pháp được sử dụng.
  • URI không chứa đặc tả giao thức.
  • URI là “tập cha” của URL.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *