Bài với từ khóa: Content Delivery Networks

CDN (Content Delivery Networks) là gì?

Content Delivery Networks (CDN) được ví như xương sống của Internet, chịu trách nhiệm phân phối nội dung. Có thể bạn chưa biết rằng, mỗi người trong chúng ta đều tương tác với CDN hàng ngày: Khi đọc các bài báo trên các trang tin tức, mua sắm trực tuyến, xem video YouTube hoặc xem […]