Bài với từ khóa: HDD

Ổ cứng là gì? Có mấy loại?

Ổ cứng là một thành phần quan trọng trong máy tính, mọi dữ liệu của người dùng từ hệ điều hành, văn bản, hình ảnh, tập tin đều được lưu trữ trong ổ cứng và được truy xuất thường xuyên, liên tục. HDD là một loại ổ cứng máy tính xuất hiện sớm và được […]