Bài với từ khóa: IP tĩnh

DHCP và IP tĩnh cái nào tốt hơn?

Ngày nay, hầu hết các thiết bị mạng như router hoặc switch mạng đều sử dụng giao thức IP làm tiêu chuẩn để giao tiếp qua mạng. Trong giao thức IP, mỗi thiết bị trên mạng có một mã định danh duy nhất được gọi là địa chỉ IP. Phương pháp dễ nhất để đạt […]